Strategiskt, grönt och tillgängligt

Drottningen är Helsingborgs nya landmärke. I stål, glas och betong blir det ett landmärke för arbete, utbyte och utveckling, till glädje för ett helt område. Lite som en bikupa, när man tänker efter. Och precis som i en bikupa är alla i Drottningen olika, med olika uppgifter och syften, olika branscher och olika kompetenser. Men alla tjänar ett syfte. Tillsammans bygger vi en kultur som på sikt inte bara gynnar Drottningen utan även omgivningen.

Med E4/E6 bara minuter bort, en nybyggd hållplats för Helsingborgsexpressen och väl utbyggda cykelkommunikationer, är det en enkel historia att ta sig till och från Drottningen, oavsett transportsätt. Väl på plats finns det generöst med parkeringsmöjligheter, både för bil och cykel, samt solcellsdrivna laddstolpar för elbilen. Parkeringsgaraget ligger i anslutning till Drottningen och väl på plats finns både restaurang och café. Hit är det lätt att ta sig till, men lika lätt att stanna.

Här trivs du, helt enkelt.